Meer natuurlijke elementen op schoolplein Kloetinge

Voor dit project in Kloetinge mochten we een schoolplein onder handen nemen. Het was de wens om meer natuurlijke elementen toe te voegen. Zodoende hebben we gras, hout, planten en bomen verzorgd. We hebben een speelheuvel gemaakt van de vrijgekomen tegels. Ook is er een wilgentunnel gerealiseerd en zijn er 2 mobiele plantenbakken gemaakt waar de kinderen zelf in kunnen zaaien en planten. Verder hebben we geprobeerd zoveel mogelijk groen toe te passen, tegelijkertijd rekening houdend met nooduitgangen en de vluchtroutes. We wensen de kinderen veel plezier van hun nieuwe, groenere schoolplein.

Terug naar overzicht